Veiligheid

in – en rondom je huis

Ouderen die thuis wonen, lopen om verschillende redenen een groter risico op uitbuiting en misbruik:

Isolatie: Oudere mensen die alleen wonen, kunnen kwetsbaarder zijn voor uitbuiting of misbruik omdat ze geen sociale connecties hebben en misschien niet iemand hebben die voor hen opkomt of herkent wanneer er iets mis is.

Cognitieve stoornissen: Oudere mensen met cognitieve stoornissen, zoals dementie of de ziekte van Alzheimer, kunnen vatbaarder zijn voor uitbuiting of misbruik omdat ze mogelijk geen goede beslissingen kunnen nemen of niet kunnen herkennen wanneer er misbruik van hen wordt gemaakt.

Financiële kwetsbaarheid: ouderen kunnen het doelwit zijn van oplichters of familieleden die misbruik willen maken van hun financiële middelen. Dit kan financiële uitbuiting zijn, zoals het stelen van geld of bezittingen, of emotionele mishandeling, zoals het manipuleren van de bejaarde om hem geld te geven.

Stress bij de verzorger: Oudere mensen die afhankelijk zijn van verzorgers, lopen mogelijk risico op mishandeling of verwaarlozing als hun verzorgers overweldigd raken of niet in staat zijn om adequate zorg te bieden. Dit kan fysieke mishandeling zijn, zoals het slaan of in bedwang houden van de bejaarde, of verwaarlozing, zoals het niet verstrekken van de juiste voeding, medicatie of hygiënische zorg.

Wat kun je doen als je als oudere uitgebuit of mishandeld wordt (of als u als familielid of kennis ziet of vermoedt dat de ouderen mishandeld wordt)?:

Neem contact op met de organisatie Veilig Thuis: Veilig Thuis is de Nederlandse organisatie die verantwoordelijk is voor het onderzoeken en behandelen van meldingen van huiselijk geweld en misbruik. U kunt veilig thuis telefonisch contact opnemen via 0800-2000 of online via hun website: www.veiligthuis.nl.

Melding bij de politie: Als u vermoedt dat een oudere fysiek of psychisch wordt mishandeld of met geweld wordt bedreigd, kunt u aangifte doen bij de politie. De politie is bereikbaar via 0900-8844 voor niet-spoedeisende situaties, of 112 in geval van nood.

Babbeltruc

Wat is een babbeltruc?
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat met een mooie smoes. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg. Ook vragen ze soms om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt.

Na het plegen van het delict verlaten de verdachten, vaak onopvallend, de plaats delict, waarna men elkaar op een later tijdstip weer ontmoet. Onderling telefonisch contact is hierbij van groot belang.

De groepen verdachten staan niet op zichzelf, maar kunnen onderdeel zijn van grotere netwerken met meerdere personen. Bij deze netwerken hoeven de leden elkaar niet allemaal te kennen.

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van een babbeltruc? Hieronder enkele tips:

  • Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting.
  • Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt.
  • Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren.
  • Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar.
  • Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.
  • Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Er zijn verhalen bekend van kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sieraden. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen thuis bent.

No Events Found