Hulp bij fysieke problemen

als het zelf niet meer goed gaat.

Voor het schoonhouden van uw woning is in sommige gevallen hulp van de gemeente mogelijk.
Heeft u:

  • een beperking waardoor u zelf uw huis niet kunt schoonmaken?
  • geen of onvoldoende hulp van bijvoorbeeld een partner, kinderen of anderen?
  • hulp nodig in de woning waarin u woont?
  • geen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (ook niet voor huisgenoten boven 18 jaar)?

Is uw antwoord op alle vier de vragen ja? Bel dan Toegang Tilburg om een afspraak te maken. Telefoonnummer 013-2061640

Een medewerker komt bij u thuis en bekijkt uw situatie. Ze bespreken u zelf kunt en welke hulp u krijgt van een partner, uw kinderen of anderen. Daarna kijken ze of hulp van de gemeente passend is. En welke zorgorganisatie u het beste kan helpen.

U betaalt een eigen bijdrage. Hulp aan huis valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In 2020 betaalt u een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand voor alle Wmo-hulp samen.

No Events Found