Privacybeleid voor de website van de Stichting Surinaamse Ouderen Tilburg

De Stichting Surinaamse Ouderen Tilburg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website. Wij verzamelen ook gegevens die automatisch worden gegenereerd wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres en informatie over uw browser en apparaat.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen te beantwoorden en u te informeren over onze activiteiten en diensten. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van onze evenementen en activiteiten. Wij zullen uw gegevens alleen voor deze doeleinden gebruiken en niet delen met derden zonder uw toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen wij deze verwijderen.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking, vernietiging of verlies. Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens en dat deze personen gebonden zijn aan geheimhoudingsplicht.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om ons te vragen welke gegevens wij van u hebben en om deze gegevens te laten corrigeren, verwijderen of blokkeren. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op elk moment intrekken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie van ons privacybeleid.