Familiezorg (mantelzorg)

Hulp bij zorg thuis

familiezorg Surinaamse ouderen

In de Surinaamse cultuur is het gebruikelijk dat familieleden voor elkaar zorgen, vooral als het gaat om oudere familieleden. Het is dus belangrijk om deze traditie voort te zetten en ouderen te ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten. Dit ook omdat de Surinaamse ouderen zich vaak niet thuis voelen in de reguleren ouderenzorg.

Door familiezorg te bieden aan Surinaamse ouderen kunnen culturele waarden worden behouden, communicatiebarrières worden overwonnen, vertrouwen worden versterkt en culturele gevoeligheid worden bewerkstelligd. Dit kan bijdragen aan de algehele gezondheid en welzijn van Surinaamse ouderen.

Hieronder vindt u informatie voor hulp bij familiezorg / mantelzorg

Mantelzorg Gemeente Tilburg

Ouderen kunnen langer in hun eigen omgeving blijven wonen met ondersteuning. De overheid verwacht een grote betrokkenheid van de samenleving. Vraagt u om hulp of ondersteuning dan wordt eerst bekeken wat u zelf -met mantelzorg- kunt doen en daarnaast of extra professionele ondersteuning nodig is.

Kijk wat de Gemeente Tilburg kan doen voor deze familiezorgers / mantelzorgers en vrijwilligers.

Mantelzorgondersteuning via Stichting Contourdetwen

Mensen noemen zichzelf niet snel ‘mantelzorger’. Ze vinden het gewoon om voor hun partner, ouder(s) of kind te zorgen. Maar als je langdurig zorgt voor een familielid, goede vriend of buur met een lichamelijke of psychische ziekte, ben je wel degelijk mantelzorger. Weet dan dat een mantelzorgconsulent van Stichting Contourdetwen je verder kan helpen.

eenzaamheid bij surinaamse ouderen

No Events Found